Nejde o jídlo, ale o bludiště!!!

Do party suprrrových míst přibyli Kukuřičáci!

Znáte je? Běžte si k nim zabloudit! A k tomu se ještě pobavíte….. ostatně jako na všech mnou doporučených místech, že?

Letos s Kukuřičáky můžete procestovat téměř všechny státy Evropské unie a vždy se dozvíte kupu zajímavostí o navštívené zemi!

Každé bludiště je ve tvaru jednoho unijního státu a jsou v něm vyznačená města tak, jako byste v daném státě přímo byli.

Schválně, jaký stát je schovaný v hradeckém bludišti? Aha?!

Upalujte bloudit, bavit se, dozvědět se spoustu infa a k tomu ještě získejte samolepku do hrací karty!!!!! Juchuuuu!