Hradecké parníčky

„Plnou parou vpřed!“ Zavelte a chyťte se kormidla! Pirátská plachetnice a parníky primátor Ulrich, královna Eliška a Hradec čekají v kotvišti na Smetanově nábřeží až se nalodíte. A pak můžete necelou hodinu brázdit po řece Labi jako správní námořníci. A když budete mít pobytu na vodě málo, půjčit si můžete lodičky nebo větší motorovou loď.

Pokud nepatříte mezi dešťové víly, doporučujeme návštěvu za příznivého počasí. Předpověď počasí:

Pokud nepatříte mezi dešťové víly, doporučujeme návštěvu za příznivého počasí. Předpověď počasí: