Hradecké parníčky

„Plnou parou vpřed!“ Zavelte a chyťte se kormidla! Pirátská plachetnice a parníky primátor Ulrich, královna Eliška a Hradec čekají v kotvišti na Smetanově nábřeží až se nalodíte. A pak můžete necelou hodinu brázdit po řece Labi jako správní námořníci. A když budete mít pobytu na vodě málo, půjčit si můžete lodičky nebo větší motorovou loď.

  • v květnu, červnu, září a říjnu
    od pondělí do pátku od 14 do 18 hod., o sobotě a neděli od 10 do 19 hod.
    v červenci a srpnu každý den od 10 do 19 hod.
    (poslední plavba vždy hodinu před koncem)

Pokud nepatříte mezi dešťové víly, doporučujeme návštěvu za příznivého počasí. Předpověď počasí:

Pokud nepatříte mezi dešťové víly, doporučujeme návštěvu za příznivého počasí. Předpověď počasí: