Tento web využívá cookies

Tento web ke své správné funkci využívá soubory cookie, které jsou ukládány do vašeho počítače. Web dále využívá cookie ke sběru anonymních informací, které slouží k analýze návštěvnosti webu.

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití. Žádná z našich cookies nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu. Pokud ve svém prohlížeči nepovolíte cookies (návod naleznete ve svém prohlížeči či na internetu), některé funkce našeho webu pak nemusí fungovat tak, jak očekáváte.

Google Analytics využíváme pro hodnocení chování zákazníka na webových stránkách a v aplikacích. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje použity nejsou, čímž je zajištěna anonymita.

Sklik používáme v rámci propagace, nepředáváme však žádné zákaznické údaje.